Project conference during Agrokomplex 2012 exhibition, August 24, 2012

18/08/2012 08:30

Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a Nyugat –Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár ako partneri projektu HUSK 0901/1.2.1/0010 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013

Projektu HUSK/0901/1.2.1/0010 „Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín”

pozývajú na konferenciu - prezentáciu zámerov a niektorých výsledkov projektu ktorá sa uskutoční

24. 08. 2012 od 9.00 v budove Press Centra, Areál Agrokomplexu, Výstavná ulica  č. 4. v Nitre

Program a pozvánka >>> (v slovenskom jazyku)